W sprawie:
zmiany budżetu gminy na 2017 rok.

Data uchwały:
2017-03-29

Numer uchwały:
XXVII/208/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.