W sprawie:
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na rok 2017


Data uchwały:
2016-11-23

Numer uchwały:
XXIII/182/2016

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2017 rok.