Rada Miejska w Dzierzgoniu na XI sesji w dniu 30 października 2019 r. przyjęła informację w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. jako podstawę do naliczenia podatku leśnego na 2020 rok ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2019 r. (Monitor Polski z 2019 r., poz. 1018), która wynosi  194,24 zł za 1 m3 .