W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu gminy Dzierzgoń w obrębie Morany.


Data uchwały:
2016-10-05

Numer uchwały:
XXII/176/2016

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.