Zarząd Osiedla Nr 2 w Jeziornie:

1. Bończoszek Teresa - Przewodniczący Zarządu Osiedla
2. Jarzembińska Małgorzata - Zastępca Przewodniczącego Osiedla
3. Wdowiak Dominik 
4. Bończoszek Adrian
5. Partyga Bartosz

Adres email: osiedle.jeziorno@dzierzgon.pl