W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXX/324/09 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 października
2009 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami pn. „Program Opieki nad
Zabytkami Miasta i Gminy Dzierzgoń 2010-2013”


Data uchwały:
2016-08-18

Numer uchwały:
XX/170/2016

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.