Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bruku ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko pracy- referent