W sprawie:
udzielenia Burmistrzowi Dzierzgonia absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok.

Data uchwały:
2016-06-23

Numer uchwały:
XIX/163/2016

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.