W sprawie:
wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dzierzgoń, a
Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania
publicznego polegającego na zagospodarowywaniu odpadów komunalnych w zakresie
term


Data uchwały:
2016-05-25

Numer uchwały:
XVIII/160/2016

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.