Wniosek nr 7 - Bieżący remont drogi gminnej nr 48 obręb Poliksy - na odcinku Osiedle Jeziorno