Plan zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu przewidywany do realizacji w roku 2018