Wniosek nr 2 - Remont chodników na Osiedlu Westerplatte w Dzierzgoniu