Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach czynny jest:

poniedziałek- piątek w godzinach 10:00- 17:00

sobota 9:00- 14:00


PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak: papier i tektura, szkło, metale

i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.


Ponadto:
1) Przeterminowane leki- punkt odbioru znajduję się na terenie Zakładu Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego przy ul. Zawadzkiego 17 w Dzierzgoniu,
2) Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe znajdują się na terenie budynków użyteczności publicznej:

 1. Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu, ul. Krzywa 18 oraz ul. Zawadzkiego 38A w Dzierzgoniu,

 2. Szkoła Podstawowa w Bruku,

 3. Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bągarcie,

 4. świetlicy wiejskiej w Ankamatach,

 5. świetlicy wiejskiej w Bągarcie,

 6. świetlicy wiejskiej w Budziszu,

 7. świetlicach wiejskiej w Jasnej,

 8. świetlicy wiejskiej w Jeziornie,

 9. świetlicy wiejskiej w Nowinach,

 10. świetlicy wiejskiej w Miniętach,

 11. świetlicy wiejskiej w Prakwicach,

 12. świetlicy wiejskiej w Stanowie,

 13. świetlicy wiejskiej w Tywęzach,

 14. świetlicy wiejskiej w Żuławce Sztumskiej.


3) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielogabarytowe odbierane są dwa razy do roku w terminie wyznaczonym przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Dzierzgoń,

4) Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie miał miejsce w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością co najmniej raz na kwartał.

 

5) Adresy punktów zbierania odpadów foli, sznurka i opon pochodzących z działalności rolniczej.

Folie i sznurki rolnicze

Opony rolnicze

Wtórex Kamil Zgrzywa

ul. Mickiewicza 2a

77-300 Człuchów

tel. 663-545-229

Recykl Grupa S.A

ul. Letnia 3

63-100 Śrem

tel. 612-810-611

recykl@recykl.pl

Jopek recykling Dawid Jopek

Fabianów ul. Przemysłowa12

63-330 Dobrzyca

jopek-recykling@wp.pl

Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A.

ul. Postępu 14B

02-676 Warszawa

tel. 22 334-24-03, 22 334-24-04

utylizacja@utylizacjaopon.pl

TESORRO

ul. Marynarki Wojennej 71

80-857 Gdańsk

tel. 795-404-648

biuro@tesorro.pl

Euro-Opony

ul. Gdańska 11

83-330 Pępowo

tel. 694-868-927, 606-118-890