Wniosek nr 6 - Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej jako teren rekreacyjny w Jeziornie