Wniosek nr 5 - Poprawa infrastruktury przy Klubie Osiedlowym i placu sportowo-rekreacyjnym