Wniosek nr 3 - Budowa placu rekreacyjno-dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego