Zarządzenie nr 317 /2009 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie trybu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu oraz na stanowiska kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Dzierzgoń.

Zarządzenie nr 428/2013 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu oraz na stanowiska kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Dzierzgoń.