Zamawiający:
Gmina Dzierzgoń

Tytuł przetargu:
Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Dzierzgoń w 2016 roku

CPV:
90620000-9; 90630000-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony – usługi

Warunki:
Według SIWZ w załączeniu

Termin realizacji:
od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Osoba odpowiedzialna:
Sławomir Wasiński

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 9 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-12-08 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-12-08 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 8 (sala narad)

Kryteria wyboru:
Według SIWZ w załączeniu

Wadium:
Nie wymagane

Uwagi:
Znak sprawy RTI.271.48.2015

Firmy uczestniczące