1. Agnieszka Parafińska - Przewodnicząca Komisji
  2. Tomasz Przybilski
  3. Tomasz Wasiewicz