Chwesiuk Barbara

Cieśla Małgorzata

Czechowski Zbigniew

Haber Krzysztof

Konowalik Dariusz

Kwiatkowski Sylwester

Maczyszyn Lucyna

Parafińska Agnieszka

Pielak Henryk

Przybilski Tomasz

Pskiet Andrzej

Stańko-Jurczyńska Sylwia

Szmigiel Mirosław

Wasiewicz Tomasz

Zima Paweł