Obwieszczenie Burmistrza Dzierzgonia OŚiR.602.2.2014 z dnia 16 stycznia 2015 r. o uchwaleniu Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Dzierzgoń.