W sprawie:
odwołania i powołania członków Zespołu Interpelacyjnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Data uchwały:
2015-12-31

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 276/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-12-31