W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń.

Data uchwały:
2015-12-31

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 275/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-12-31