W sprawie:
wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych.

Data uchwały:
2015-12-16

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 265/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-12-16