Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie ogłasza nabor na stanowisko Głownego Księgowego.

 


 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄGARCIE

GŁÓWNY KSIĘGOWY
nazwa stanowiska pracy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Ewelina Pater-Gut

Zalewo

 

 

 

 

Andrzej Kapczyński

Dyrektor szkoły

Bągart, dnia 08.02.2016r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W BĄGARCIE GŁÓWNY KSIĘGOWY

nazwa stanowiska pracy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie

została zatrudniona żadna z osób spośród zakwalifikowanych kandydatów.

Uzasadnienie:

Pani Ewelina Pater-Gut nie została wybrana na stanowisko głównego księgowego,

ponieważ nie uzyskała wymaganej liczby punktów.

Dyrektor szkoły

mgr Andrzej Kapczyński

16.02.2016r.