W sprawie:
sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Data uchwały:
2015-12-08

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 264/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-12-08