W sprawie:
przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu.

Data uchwały:
2015-12-07

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 260/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-12-07