W sprawie:
zmiany planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok.

Data uchwały:
2015-12-07

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 258/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-12-07