W sprawie:
sporządzenia i ogłopszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.

Data uchwały:
2015-11-30

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 255/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-11-30