W sprawie:
sporządzenia i ogłopszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.

Data uchwały:
2015-11-30

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 254/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia


Uchwała wchodzi w życie:
2015-11-30