W sprawie:
powołania Komisji Przetargowej.

Data uchwały:
2015-11-30

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 253/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-11-30