W sprawie:
zmiany uchwały określającej zasady i kryteria rekrutacji do publicznych szkół
podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzgoń


Data uchwały:
2015-12-29

Numer uchwały:
XIV/121/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.