W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Dzierzgoń na lata 2015-2018”


Data uchwały:
2015-12-29

Numer uchwały:
XIV/117/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
29 grudnia 2015 r.