W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na lata 2014- 2017”


Data uchwały:
2015-12-29

Numer uchwały:
XIV/116/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
2015-12-29