W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 802,
806/1, 806/2, położonych w obrębie miasta Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń.


Data uchwały:
2015-12-29

Numer uchwały:
XIV/115/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.