W sprawie:
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Data uchwały:
2015-12-29

Numer uchwały:
XIV/114/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.