OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Dzierzgonia informuje, że  podejmuje decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia naboru i w związku z tym o zakończeniu procedury i nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu ds. REAGOWANIA KRYZYSOWEGO, ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO, WOJSKA, BHP, P.POŻ., KULTURY, SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ, ROZWOJU TURYSTYKI, ZDROWIA, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI SAMORZĄDOWYMI.

Uzasadnienie wyboru albo nierozstrzygnięcia naboru:

Decyzja o  odstąpieniu od naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. reagowania kryzysowego, zagrożenia powodziowego, wojska, bhp, p.poż., kultury, sportu, kultury fizycznej, rozwoju turystyki, zdrowia, promocji i współpracy z organizacjami samorządowymi i  w związku z tym zakończeniu procedury naboru została podjęta
> w związku z uzyskaniem informacji o możliwości pozyskania pracownika na w/w stanowisko spośród osób skierowanych  przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s
> w Dzierzgoniu. W związku z tym Burmistrz Dzierzgonia podjął decyzję o wystąpienie z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu o zawarcie umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
>Dzierzgoń, 2016.01.21
 


Burmistrz Dzierzgonia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska urzędnicze: stanowisko ds. reagowania kryzysowego, zagrożenia powodziowego, wojska, bhp, ppoż., kultury, sportu, kultury fizycznej, rozwoju turystyki, zdrowia, promocji i współpracy z organizacjami samorządowymi.