W sprawie:
powołania zespołu zadaniowego do sprawdzenia stanu technicznego infrastruktury i zainstalowanych urządzeń.

Data uchwały:
2015-01-05

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 20/2015

Podjęta przez:
Burmistrz Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-01-05