W sprawie:
powołania zespołu zadaniowego do sprawdzenia stanu technicznego drogi gminnej.

Data uchwały:
2015-01-05

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 19/2015

Podjęta przez:
Burmistrz Dzierzgonia


Uchwała wchodzi w życie:
2015-01-05