OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO REALIZACJI PROJEKTU

PRZEZ GMINĘ DZIERZGON
W RAMACH KONKURSU RPPM.03.02.01-IZ-01-22-001/15

 


 

OGŁOSZENIE O ANULOWANIU NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO REALIZACJI PROJEKTU

PRZEZ GMINĘ DZIERZGON
W RAMACH KONKURSU RPPM.03.02.01-IZ-01-22-001/15

 

 

Gmina Dzierzgoń niniejszym zamyka otwarty nabór partnera do realizacji projektu z dnia 17.12.2015 r. pozostawiając w/w nabór bez rozstrzygnięcia