W sprawie:
o uchyleniu uchwały Nr XI/103/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 26 listopada 2015 r. w
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku
rolnego.


Data uchwały:
2015-12-07

Numer uchwały:
XIII/109/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje
od 1 stycznia 2016 r.