W sprawie:
obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku
rolnego.


Data uchwały:
2015-11-26

Numer uchwały:
XI/103/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
UCHYLONA UCHWAŁĄ NR XIII/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 7 grudnia 2015 r. o uchyleniu uchwały Nr XI/103/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.