W sprawie:
określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i
gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzgoń.


Data uchwały:
2015-11-26

Numer uchwały:
XI/100/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.