W sprawie:
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dzierzgoń
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok


Data uchwały:
2015-11-26

Numer uchwały:
XI/99/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2016 roku i obowiązuje w roku 2016.