W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na realizację zadania
w ramach planowanego do realizacji w 2016 roku „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.


Data uchwały:
2015-10-28

Numer uchwały:
X/91/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
2015-10-28