W sprawie:
zmiany statutu Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury.

Data uchwały:
2015-10-28

Numer uchwały:
X/87/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.