W sprawie:
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzgoń.

Data uchwały:
2015-10-28

Numer uchwały:
X/82/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.