W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego
obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Bągart, Nowiec, Bruk, gmina Dzierzgoń (część I).


Data uchwały:
2015-10-28

Numer uchwały:
X/79/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.