W sprawie:
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2016-2020

Data uchwały:
2015-11-12

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 239/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-11-12