W sprawie:
sporządzenia i ogoszenia wykazu nieruchomości gruntowej rolnej przeznaczonej do sprzedaży.

Data uchwały:
2015-10-30

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 238/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-10-30